Liderzy i Terapeuci

Krzysztof Gąsior 

Dyrektor ŚCPiE

[expander_maker more=”Rozwiń opis” less=”Zwiń”]Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dyplomowany superwizor terapii uzależnień. Specjalista psychologii klinicznej. Absolwent kursu systemowej terapii rodzin w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje z rodzinami oraz indywidualnie i grupowo z osobami dorosłymi.[/expander_maker]

Jarosław Kania

Zastępca dyrektora ŚCPiE

[expander_maker more=”Rozwiń opis” less=”Zwiń”]Absolwent UAM w Poznaniu. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończył podyplomowy kurs psychoterapii w ZTR Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie oraz dwuletni kurs terapii Gestalt w Instytucie Gestalt w Krakowie. Brał udział w szkoleniach w zakresie terapii ericksonowskiej w PIE w Łodzi oraz Analizy Transakcyjnej w Polskim Towarzystwie AT w Poznaniu. Pracuje indywidualnie i grupowo z osobami dorosłymi.[/expander_maker]

Elżbieta Majtyka-Borek
Kierownik OIKiP w ŚCPiE. Certyfikowany Psychoterapeuta PTP

[expander_maker more=”Rozwiń opis” less=”Zwiń”]Absolwentka podyplomowego kursu psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Certyfikowany psychoterapeuta PTP, w zakresie terapii psychodynamicznej. Pracuje z rodzinami oraz indywidualnie z osobami dorosłymi.[/expander_maker]

Leszek Osterczy
Główny specjalista profilaktyki w ŚCPiE.

[expander_maker more=”Rozwiń opis” less=”Zwiń”] Absolwent Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Resocjalizacyjnej na WSP w Kielcach. Podyplomowy moderator wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Specjalista II stopnia ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Mediator Sądu Okręgowego w Kielcach. Terapeuta sprawców i ofiar przemocy.[/expander_maker]

Dorota Biłowicka
Psycholog, psychoterapeuta indywidualny i grupowy.

[expander_maker more=”Rozwiń opis” less=”Zwiń”]Dyplomowany trener Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz Studium Treningu Interpersonalnego w Ośrodku „INTRA”. Ukończyła szkolenie podyplomowe „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” organizowanego w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii. Pracuje indywidualnie i grupowo z młodzieżą oraz z osobami dorosłymi.[/expander_maker]

Wojciech Cechowski
Psycholog. Absolwent UJ. Ukończył Czteroletnie szkolenie całościowe w zakresie psychoterapii, szkolił się także w zakresie Analizy Transakcyjnej. [expander_maker more=”Rozwiń opis” less=”Zwiń”]W trakcie szkolenia przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Pracuje z rodzinami oraz indywidualnie z osobami dorosłymi.[/expander_maker]

Katarzyna Czajkowska
Psycholog. Certyfikowany Psychoterapeuta PTP, terapeuta rodzin i par terapeuta grupowy

[expander_maker more=”Rozwiń opis” less=”Zwiń”]Absolwentka podyplomowego kursu psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Certyfikowany psychoterapeuta PTP. Terapeuta rodzin, terapeuta indywidualny. Pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi.[/expander_maker]

Magdalena Damian
Psychoterapeuta, terapeuta rodzin

[expander_maker more=”Rozwiń opis” less=”Zwiń”]Ukończyła szkolenie w zakresie systemowej terapii rodzin w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Terapeuta indywidualny i rodzinny. Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi.[/expander_maker]

Marcin Giemza
Certyfikowany specjalista terapii uzależnień KB ds. PN, terapeuta dorosłych i młodzieży

[expander_maker more=”Rozwiń opis” less=”Zwiń”]Certyfikowany specjalista terapii i rehabilitacji osób uzależnionych. Absolwent kursu systemowej terapii rodzin w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Terapeuta rodzinny. Pracuje z młodzieżą i rodzinami.[/expander_maker]

Anna Karlińska
Psycholog, Certyfikowany psychoterapeuta PTP, terapeuta par, terapeuta grupowy

[expander_maker more=”Rozwiń opis” less=”Zwiń”]Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się terapią indywidualną, rodzin oraz grupową osób dorosłych.[/expander_maker]

Katarzyna Kożuchowska
Psychoterapeuta, terapeuta rodzin, terapeuta grupowy

[expander_maker more=”Rozwiń opis” less=”Zwiń”]Absolwentka podyplomowego kursu psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Terapeuta rodzin, terapeuta indywidualny oraz grupowy. Pracuje z osobami dorosłymi.[/expander_maker]

Ilona Kucharska
Psychoterapeuta, terapeuta indywidualny, terapeuta grupowy

[expander_maker more=”Rozwiń opis” less=”Zwiń”]Ukończyła szkolenie z zakresu socjoterapii i psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej. Aktualnie szkoli się w zakresie systemowej terapii rodzin w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Pracuje indywidualnie i grupowo z dziećmi i młodzieżą.[/expander_maker]

Dariusz Łuczak
Terapeuta młodzieży

[expander_maker more=”Rozwiń opis” less=”Zwiń”]W trakcie szkolenia przygotowującego do certyfikatu z zakresu interwencji kryzysowej. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi.[/expander_maker]

Justyna Parlak
Certyfikowany psychoterapeuta PTP

[expander_maker more=”Rozwiń opis” less=”Zwiń”] Certyfikowany psychoterapeuta PTP. Absolwentka podyplomowego kursu psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Terapeuta indywidualny oraz rodzinny. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą.t[/expander_maker]

Urszula Misiuna
Certyfikowany psychoterapeuta PTP

[expander_maker more=”Rozwiń opis” less=”Zwiń”] Certyfikowany psychoterapeuta PTP. Absolwentka podyplomowego kursu psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi terapię indywidualną, terapię rodzin oraz par.[/expander_maker]

Michał Młynarczyk
Muzykoterapeuta, terapeuta rodzin

[expander_maker more=”Rozwiń opis” less=”Zwiń”]Dyplomowany muzykoterapeuta – ukończył dwustopniowe szkolenie kliniczne z muzykoterapii i psychodramy w zakresie psychiatrii i psychoterapii. Dyplomowany pedagog środowiskowy. Ukończył szkolenie podyplomowe „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” organizowanego w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi.[/expander_maker]

Łukasz Niewczas
Certyfikowany specjalista terapii uzależnień KB ds. PN, terapeuta młodzieży

[expander_maker more=”Rozwiń opis” less=”Zwiń”]Specjalista terapii uzależnień od narkotyków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Uczestnik szkolenia z zakresu Interwencji Kryzysowej ”ARCAN”. Pedagog środowiskowy. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą przejawiającą zaburzenia zachowania. Pracuje indywidualnie oraz grupowo.[/expander_maker]

Paweł Pociecha
Certyfikowany specjalista terapii uzależnień KB ds. PN, terapeuta młodzieży

[expander_maker more=”Rozwiń opis” less=”Zwiń”]Specjalista terapii uzależnień od narkotyków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Uczestnik szkolenia z zakresu Interwencji Kryzysowej ”ARCAN”. Pedagog środowiskowy. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą przejawiającą zaburzenia zachowania. Pracuje indywidualnie oraz grupowo.[/expander_maker]

Anna Scelina-Szczypka
Psycholog, terapeuta dorosłych i młodzieży

[expander_maker more=”Rozwiń opis” less=”Zwiń”]Absolwentka rocznego kursu socjoterapii w Pracowni Psychoedukacji i Terapii w Bielsku Białej. Uczestniczka 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w warszawskim Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi.[/expander_maker]

Patrycja Sławińska
Psychoterapeuta psychodynamiczny

[expander_maker more=”Rozwiń opis” less=”Zwiń”]Absolwentka kursu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi.[/expander_maker]

Katarzyna Śmiłowska
Psychoterapeuta, terapeuta rodzin

[expander_maker more=”Rozwiń opis” less=”Zwiń”] Absolwentka cyklu szkoleniowego z terapii psychodynamicznej w Suddeutschen Akademie fur Psychoterapie w Bad Gronenbach. Pracuje z młodzieżą.[/expander_maker]

Monika Sobczyk
Psychoterapeuta, terapeuta rodzin

[expander_maker more=”Rozwiń opis” less=”Zwiń”]Ukończyła szkolenie w zakresie systemowej terapii rodzin w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. pracuje z rodzinami, osobami dorosłymi i młodzieżą.[/expander_maker]

Anna Syska
Psychoterapeuta, terapeuta rodzin i par

[expander_maker more=”Rozwiń opis” less=”Zwiń”]Ukończyła szkolenie z integratywnej terapii krótkoterminowej w Polskim Instytucie Terapii Integratywnej. Absolwentka 5-letniego Kursu Psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego; w trakcie procesu certyfikacyjnego na psychoterapeutę PTP. Pracuje z młodzieżą, dorosłymi i rodzinami.[/expander_maker]

Justyna Wilczyńska
Psychoterapeuta, terapeuta rodzin, terapeuta grupowy

[expander_maker more=”Rozwiń opis” less=”Zwiń”]Absolwentka Podyplomowego Kursu Psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego; w trakcie procesu certyfikacyjnego na psychoterapeutę PTP. Terapeuta rodzin, terapeuta indywidualny oraz grupowy. Pracuje z osobami dorosłymi.[/expander_maker]

Dorota Winiarczyk-Gawrońska
Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta rodzin

[expander_maker more=”Rozwiń opis” less=”Zwiń”]Absolwentka podyplomowego kursu psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Terapeuta rodzin, terapeuta indywidualny oraz grupowy. Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą.[/expander_maker]

Dominik Włudyga
Psycholog socjoterapeuta, terapeuta dorosłych i młodzieży

[expander_maker more=”Rozwiń opis” less=”Zwiń”]Absolwent Studium Psychoterapii Krótkoterminowej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą.[/expander_maker]

Monika Wodnicka
Psychoterapeuta psychodynamiczny, terapeuta par

[expander_maker more=”Rozwiń opis” less=”Zwiń”]Absolwentka szkoły psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje z osobami dorosłymi. W trakcie procesu certyfikacyjnego na psychoterapeutę PTP.[/expander_maker]