Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach świadczy bezpłatne usługi w zakresie:

  • Interwencja w sytuacjach kryzysowych i poradnictwo psychologiczne
  • Pomoc psychologiczna dla młodzieży i dzieci
  • Psychoterapia indywidualna i grupowa
  • Pomoc i interwencja dotycząca uzależnień
  • Terapia rodzin i par (również ze związków nieformalnych)
  • Szkolenia w zakresie profilaktyki i treningu psychologicznego

 

FESTYN 2016 info-1